మత్స్యకార భరోసా:

‼మత్స్యకార భరోసా: ✅గత ప్రభుత్వం మత్స్య కారులకి వేట నిషేధ సమయంలో 10,000 ఇవ్వడం జరిగింది కానీ అందులో చాలా మంది అర్హులకు కాకుండా అనర్హులకి ఇచ్చారని, చాలా మంది అర్హులైన కూడా వారికీ ఇవ్వలేదని మరల రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వారికోసం…

Continue Readingమత్స్యకార భరోసా:

ప్రధాన మాతృత్వ వందన్ యోజన

🛡 కేంద్రం శుభవార్త.. మహిళల అకౌంట్లలో రూ.5000 కేంద్రం శుభవార్త.. మహిళల అకౌంట్లలో రూ.5000 కేంద్రం అమలు చేస్తున్న పథకాల్లో ‘ప్రధాన మాతృత్వ వందన్ యోజన’ ఒకటి. ఈ పథకం ద్వారా ప్రెగ్నెన్సీ మహిళలు రూ.5,000 పొందవచ్చు. 2017 నుంచి ఈ…

Continue Readingప్రధాన మాతృత్వ వందన్ యోజన

కౌలు కార్డ్ కొరకు కావాల్సిన పత్రాలు

రైతు సోదరులకు నమస్కారం : ప్రస్తుతం VRO గారి Login లో CCRC Cards (కౌలు కార్డ్ ) పొందడానికి అవకాశం ఇచ్చారు …. ఎవరైతే ST, SC, BC మరియు మైనారిటీ రైతులు స్వంత భూమి లేకుండా ఉండి వేరే…

Continue Readingకౌలు కార్డ్ కొరకు కావాల్సిన పత్రాలు