ముఖ్యమంత్రి అల్పాహార పథకం 2023 | CM BreakFast Scheme 2023 | Telangana Schools 2023

ముఖ్యమంత్రి అల్పాహార పథకం 2023 | CM BreakFast Scheme 2023 | Telangana Schools 2023

ముఖ్యమంత్రి బ్రేక్ ఫాస్ట్ స్కీం 2023 | CM BreakFast Scheme 2023 | Telangana Schools 2023 ముఖ్యమంత్రి అల్పాహార పథకం ( CM Breakfast Scheme 2023) తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా విద్యార్థులందరికీ దసరా కానుక ప్రకటించింది ప్రభుత్వం. ఒకటో తరగతి నుంచి పదో తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థుల కోసం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సీఎం కేసీఆర్ కొత్త జీవో అయితే విడుదల చేయడం జరిగింది.తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉండే విద్యార్థులకు ఈ పథకంలో…