తెలంగాణ రేషన్ కార్డు నందు పేర్లు తొలగింపు దరఖాస్తు ఫారం 2024

తెలంగాణ రేషన్ కార్డు నందు పేర్లు తొలగింపు దరఖాస్తు ఫారం 2024

TeluguWorks (Jan-01) : తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కొత్త రేషన్ కార్డులు దరఖాస్తు నందు ఎంఆర్ఓ ఆఫీసు దగ్గర అప్లికేషన్ స్వీకరించడం జరుగుతుంది. ఇందులో భాగంగా కొత్తగా పెళ్లయిన వారు కూడా దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు వెసులుబాటు కల్పించారు. అయితే ముందుగా పెళ్ళైన భార్యాభర్తలు తప్పనిసరిగా వాళ్ల తల్లిదండ్రుల రేషన్ కార్డులో నుంచి పేర్లు తొలగించుకోవాల్సి ఉంటుంది. తెలంగాణలో రేషన్ కార్డు నందు పేర్లు తొలగించుట కొరకు తప్పనిసరిగా ఈ దరఖాస్తు ఫారాన్ని నింపి మీ దగ్గరలో ఉన్న…